Om Tauheed

Tauheed Islamic Centre (TIC) ble etablert 11. Mars 1994 (28. Ramadan 1415). TIC er et registrert muslimsk trossamfunn. I tillegg til å være en religiøs organisasjon er TIC også et sted for sosialt samvær.

 

TIC er en flerkulturell organisasjon med medlemmer fra flere nasjonaliteter. Mange av våre medlemmer er født og oppvokst i Norge. Våre arrangementer er derfor på flere språk, inkludert norsk.

 

Noen viktige mål for TIC:

■ Vi er et norsk muslimsk trossamfunn som skal følge norske lover og regler for uavhengige trossamfunn

■ Vi er politisk uavhengige og baserer vår virksomhet på koranen, profeten Mohammads (fvmh) lære og Ahlulbayts (as) praktisering

■ Vi skal være en fellesarena for muslimer for religiøs utfoldelse uten språklige eller kulturelle barrièrer

■ Vi skal stimulere til samhold og utveksling mellom muslimer fra forskjellige deler av verden bosatt i Norge

■ Vi skal stimulere til dialog mellom forskjellige grupper og trossamfunn av muslimer

■ Vi skal stimulere til dialog mellom muslimer og ikke-muslimer

■ Vi skal motvirke fordommer om islam gjennom aktivt dialogarbeid

 

Tauheed Islamic Centre ønsker alle sammen hjertelig velkommen til moskéen.